Kontakt
Hjælp, hotline:

Hjælpelinje +45 78 768428 (8-18, lørdag: 10-15)

Download wnm-applikationen

Hjælpelinje (8-18, lørdag: 10-15)

+45 78 768428

0
Indkøbskurv:

0 DKK

  • Ingen produkter i indkøbskurven

Klager

Fortrydelse af kontrakten (""returnering"" af varerne)

1.      En køber med status som Forbruger kan trække sig fra en salgskontrakt af varer købt hos sælger uden at specificere evt begrundelsen ved at indsende en skriftlig erklæring inden for 14 dage, tæller fra datoen for frigivelsen af varerne, dvs. datoen for fysisk besiddelse af varerne af Forbruger eller:

a)      hvis forbrugeren afgiver én ordre, der dækker mange varer, som leveres separat, i partier eller i dele, 14 dages periode skal tælles fra det øjeblik, hvor man tager fysisk besiddelse af det sidste "partier eller dele;"

b)     i tilfælde af, at Forbrugeren afgiver én Ordre inklusive levering Varer i partier eller i dele, 14-dages perioden skal regnes fra fysisk besiddelse af det sidste parti eller del.

2.      For at overholde denne frist er det nok at sende erklæringer/oplysninger inden dens udløb. Erklæring/oplysninger vedr. fortrydelse af kontrakten kan sendes via formularen ved at vælge fortrydelse fra kontrakten og indtaste ordrenummer.

3.      Ret til at fortryde kontrakten uden at angive en grund Forbrugeren er ikke berettiget hertil i de tilfælde, der er angivet i de gældende regler, og dette med hensyn til:

a)      levering af tjenesteydelser påbegyndt med forbrugerens samtykke inden fristens udløb, "nævnt i art. 7 sek. 1;"

b)     vedrørende lyd- og billedoptagelser og optaget på IT-databærere, efter at Forbrugeren har fjernet deres originale "emballager;"

c)      kontrakter om ydelser, for hvilke prisen eller vederlaget udelukkende afhænger af "fra prisbevægelser på det finansielle marked;"

d)     ydelser med de egenskaber, der er angivet af Forbrugeren i det indsendte af "ordren eller nært beslægtet med hans person;"

e)     ydelser, som på grund af deres art ikke kan tilbagebetales eller "hvis genstand forringes hurtigt;

f)       levering af pressen;

g)      spilletjenester.

4.      I tilfælde af fortrydelse af kontrakten uden at give årsager, er Køber, der er Forbruger, forpligtet til at returnere de købte Varer Sælgeren eller straks overdrage den til en af Sælger bemyndiget person, dog senest inden for 14 dage fra den dato, hvor han trak sig ud af kontrakten, medmindre Sælger selv har tilbudt at afhente Varerne. Indtil deadline er overholdt et er nok at returnere varerne inden dets udløb.

5.      Forbrugeren afholder kun direkte returomkostninger Varer i et beløb svarende til gebyret for at sende pakken med kurer eller vha en anden foranstaltning, valgt af Forbrugeren.

6.      Alt sammen foretaget af Køber som er Forbrugeren af betalingen vil blive returneret af Sælger inden for 14 dage fra dagen for modtagelse af varerne og erklæringen om fortrydelse af kontrakten.

7.      De betalinger, der er nævnt i stk. 6 ovenfor vil være returneret på samme metode, som er anvendt af Køber, medmindre denne har givet sit samtykke for enhver anden returmetode, der ikke medfører nogen omkostninger.

8.      En køber, der ikke har status som forbruger, har ikke ret til at fortryde den i § 9, stk. 1 i vedtægterne. Over for sådanne købere er reglerne og datoerne for tilbagetrækning fra kontrakten underlagt bestemmelserne af den civile lovbog.

9.      Køber som er Forbruger, i tilfælde af returnering af varerne i forbindelse med den nævnte i §9 stk 1 heraf af reglerne, er ansvarlig for at reducere værdien af varerne resultatet af at bruge det på en måde, der går ud over, hvad der er nødvendigt bestemmelse af varernes art, egenskaber og funktion.    

Reklamation under garantien

Reklamation under garantien og manglende overholdelse af varerne med salgskontrakten kan indsendes skriftligt til sælgers adresse (klageafdelingen) via e-mail til følgende adresse: info@wnm-group.dk eller via formularen ved at vælge en klage og indtaste ordrenummeret.

Vi anbefaler, at du giver oplysningerne til sagsøgeren kontaktoplysninger på køber, en detaljeret beskrivelse af årsagerne til reklamationen og krav mod Sælgere, samt vedhæfte salgsdokumentet eller dets fotokopi.

1.      Sælger er ansvarlig over for forbrugeren i henhold til art. 556 i civilloven og efterfølgende for defekter (garanti).

2.      Sælger er ansvarlig i henhold til garantien, hvis der er en defekt som fysisk vil blive fastlagt inden for to år fra datoen for levering af varen Til forbrugeren.

3.      En forbruger, der udøver rettighederne iht garanti, har mulighed for at sende de varer via kurer, på Sælgers regning. Til dette formål bedes du kontakte klageafdelingen på info@wnm-group.dk

4.      Sælger vil svare på anmodningen inden for 14 dage fremsætte et krav under garantien. Hvis Sælger ikke reagerer inden for denne frist for anmeldelse anses det for, at han har anset en udtalelse for berettiget eller Forbrugerens anmodning. Fristen på 14 dage for behandling af klagen gælder ikke en situation, hvor køberen er en anden enhed end forbrugeren (f.eks. iværksætter). I dette tilfælde indeholder loven ikke bindende frister parter, hvilke giver anledning til frihed til at udforme kontraktforholdet.    

 

ODR platform

Som Forbruger kan du bruge udenretslig måder at håndtere klager på og klage også ved hjælp af ODR platform. I henhold til art. 14 sek. 1-2 i Folketingets vedtægter 524/2013 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 21. maj 2013 kan forbrugere bruge den udenretslige metode til at bilægge tvister i forbindelse med salgskontrakten eller levering af tjenester indgået ved hjælp af internettet. Europæisk ODR-platform er et interaktivt websted, hvorigennem, som forbruger kan du indgive din klage. Et link findes nedenfor elektronisk til ODR-platformen http://ec.europa.eu/consumers/odr ODR-platformen har til formål at fremme uafhængig, upartisk, gennemsigtig, effektiv, hurtig og retfærdig udenretslig bilæggelse af tvister mellem forbrugere online og iværksættere vedrørende kontraktlige forpligtelser, der hidrører fra internettet salgskontrakter eller serviceaftaler indgået mellem forbrugere bosiddende i Unionen og iværksættere baseret i Unionen.    

 

Garanti

1.      For varer også omfattet af producent garantien bør tilladelsen hertil udøves i overensstemmelse med betingelserne inkluderet i garantidokumentet, direkte som enhedens garant.

2.      Køber kan fremsætte krav iht kvalitetsgaranti til et udpeget servicepunkt for garanten eller brugen for at fremsætte krav til Sælger, som videresender ansøgningen garanten. Garantikravet kan fremsættes gennem sælgeren ved: kontakt med kundeserviceafdelingen: biuro@wnm-group.pl kontakt til klageafdelingen:

·        info@wnm-group.dk

·        telefonisk på klagehotlinenummeret: +45 78 768428.

Købers ansvarsrettigheder Sælgeren udelukker, begrænser eller suspenderer ikke Varerne for defekter hvor Købers rettigheder som følge af garantien ydes af garanten - de regler angivet i garantidokumentet.

Gratis fragt
Hurtig forsendelse
100 dages returret
Sikker indkøb